fredag 29 maj 2015

Snoopy citat...


Systemfel...Vi alla klarar av en viss mängd stress, bara det finns möjlighet att ta igen sig och vila ordentligt efteråt. Men om stressen pågår under en lång tid och det inte finns möjlighet för återhämtning, kan det leda till utmattningssyndrom. 

När man känner att tillvaron blir alltför stressig ska man vara extra uppmärksam på kroppens signaler och försöka vila mer. Att sova gott om natten anses spela stor roll för att slippa drabbas av utmattningssyndrom. 

För mig började det med sömnproblem.
Jag tog inte det med så stort allvar, tänkte att det är tillfälligt och går över. Men det gjorde det inte! Under några månader utvecklades en serie fysiska besvär t ex hjärtklappning, yrsel, stickningar i fingrarna och ansiktet och magproblem.

Den 10 november 2014 orkade jag inte gå till jobbet, blev sjukskriven 100 %. Efter en månad började jag jobba 50%, först fyra timmar om dagen. 
Senare efter några veckors ledighet över julen ändrade vi arbetstiden till fem timmar måndag, tisdag, torsdag och fredag, (sjuk-)ledig på onsdagar och det gick ganska bra. 
Sedan i början av maj har jobbat 75 %, och vissa dagar mår jag toppen och vissa dagar är bara att överleva. Har huvudvärk, troligen beror det på spänningarna i nacke och skuldrorna. Fått akupressur, bindvävsmassage och Qua Sha (Skrapmassage) och jag känner att det hjälper.

MEN...Mitt liv är upp. Ibland ner. Och så upp igen. 
Men jag är på väg åt rätt håll. 
Det är nämligen så lätt att tro att det är som vanligt när energin kommer tillbaka, även om det bara är lite grann. Man blir så glad, jag behöver fortsätta att fokusera på de dagar som ger energi och välmående. 

Kommer säkert något bakslag, men jag vet att jag är starkare nu.

Kroppen är trött och jag behöver vila. Och hjärnan likaså. Jag måste stanna upp och tänka efter.

Så, vad behöver jag göra: 
* Jag  behöver ta det lugnt och försöka för ett tag släppa alla krav på mig själv
* Jag behöver ge min kropp den tid och ro som den behöver.
* Jag behöver röra på mig. Lagom...och när det är roligt.
* Jag behöver hitta balans på jobbet. Arbeta sådär lagom efter min ork, ta pauser. Det är tillräckligt bra.
* Jag behöver lära mig att varva ner när jag kommer hem. 
* Jag behöver lära mig att njuta av livet och ta dagen som den kommer. 


                        

lördag 16 maj 2015

Den finska tystnaden...

Det är känt att många finländare är tystlåtna. Den amerikanske forskaren Michael Perry hävdar att det inte beror på blyghet utan handlar snarare om att finländare vill visa respekt, istället för ösa ur sig tomt prat. 

Enligt Michael Perry, docent i lingvistik vid Åbo Universitet, där han leder kurser i interkulturell kommunikation, beror den finska tystnaden inte på lågt självförtroende. Han vill uppmuntra finländare att vara stolta över sina kulturella karaktärsdrag.

Den finska tystnaden blir ofta missförstådd i jämförelse med andra kulturer där folk brukar prata mycket.

"En finländare visar ofta intresse genom att lyssna, medan en amerikan frågar och avbryter", sade Berry som har studerat det finska talets kultur och tystnaden.

Vissa termer som ”blyg” och ”tystlåten” som finländare beskriver sig vara inför främlingar, har ofta lite negativ innebörd. I engelskan kan de orden, att vara blyg och tystlåten, betyda att man saknar sociala färdigheter.

"Det är svårt att förklara begrepp som "positiv" och "aktiv" tystnad till utlänningar", enligt Michael Berry.

I Finland kan en positiv person som är aktiv i sin tystnad inte verka vara pratsam.

"En sådan person lyssnar oftast och tänker medan andra pratar. Men de öppnar munnen när det är deras tur att prata och uttrycka något som är relevant för diskussionen. Finländarna kan tolka denna typ av tystnad, men det är svårt för andra kulturer att vara bekväma med det”, förklarade Berry i intervjun med Yle.

"Finländarna kan delta i småprat när behovet kräver det, men finländare ser skogen som en plats där man är tyst, och avslappnad", sade Berry och tillade:


”Bastun är också
 en plats där finländarna normalt inte deltar i mycket konversation.”

Kulturer som skiljer sig mycket från den finska, och där aktiv kommunikation genom tal är viktigt, har ofta svårt att förstå fördelarna med den finska tystnaden.

"Den finska tystnaden är en metod för att bevara harmonin med naturen, sig själv och andra. Det är naturligt för finländarna att röra sig mellan ett aktivt lyssnande och tal och samtidigt respektera andra. En finländare tänker djupt innan han uttrycker sig i ett viktigt ämne", förklarade Berry.

Finländare bör vara
 medvetna om den positiva sidan av tystnaden och även förklara det för människor från andra kulturer, anser Berry.


fredag 15 maj 2015

7 Cardinal Rules in Life...

1. Make Peace with Your Past so it does not spoil your present.
Your past does not define your future – you actions and beliefs do.

2. What others think of you is none of your business.
It is how much you value yourself and how important you think you are.

3. Time heals almost everything give time, time.
Pain will be less hurting.
Scars make us who we are, they explain our life and who we are, they challenge us and force us to be strong.

4. No one is the reason for your own happiness, except you yourself.
Waste no time and effort searching for peace and contentment and joy in the world outside.

5. Don’t compare your life with others’ you have no idea what their journey is about.
If we all threw our problems in a pile and saw everyone else’s, we would grab ours back as fast as we could.

6. Stop thinking too much it’s all right not to know all the answers.
Sometimes there is no answer, not going to be any answer, never has been an answer.
That’s the answer!
Just accept it, move on. Next!

7. Smile you don’t own all the problems in the world.
A smile can brighten the darkest day and make life more beautiful.
It is a potential curve to turn a life around and set everything straight.
                                                                                 - Stephan Covay