lördag 16 maj 2015

Den finska tystnaden...

Det är känt att många finländare är tystlåtna. Den amerikanske forskaren Michael Perry hävdar att det inte beror på blyghet utan handlar snarare om att finländare vill visa respekt, istället för ösa ur sig tomt prat. 

Enligt Michael Perry, docent i lingvistik vid Åbo Universitet, där han leder kurser i interkulturell kommunikation, beror den finska tystnaden inte på lågt självförtroende. Han vill uppmuntra finländare att vara stolta över sina kulturella karaktärsdrag.

Den finska tystnaden blir ofta missförstådd i jämförelse med andra kulturer där folk brukar prata mycket.

"En finländare visar ofta intresse genom att lyssna, medan en amerikan frågar och avbryter", sade Berry som har studerat det finska talets kultur och tystnaden.

Vissa termer som ”blyg” och ”tystlåten” som finländare beskriver sig vara inför främlingar, har ofta lite negativ innebörd. I engelskan kan de orden, att vara blyg och tystlåten, betyda att man saknar sociala färdigheter.

"Det är svårt att förklara begrepp som "positiv" och "aktiv" tystnad till utlänningar", enligt Michael Berry.

I Finland kan en positiv person som är aktiv i sin tystnad inte verka vara pratsam.

"En sådan person lyssnar oftast och tänker medan andra pratar. Men de öppnar munnen när det är deras tur att prata och uttrycka något som är relevant för diskussionen. Finländarna kan tolka denna typ av tystnad, men det är svårt för andra kulturer att vara bekväma med det”, förklarade Berry i intervjun med Yle.

"Finländarna kan delta i småprat när behovet kräver det, men finländare ser skogen som en plats där man är tyst, och avslappnad", sade Berry och tillade:


”Bastun är också
 en plats där finländarna normalt inte deltar i mycket konversation.”

Kulturer som skiljer sig mycket från den finska, och där aktiv kommunikation genom tal är viktigt, har ofta svårt att förstå fördelarna med den finska tystnaden.

"Den finska tystnaden är en metod för att bevara harmonin med naturen, sig själv och andra. Det är naturligt för finländarna att röra sig mellan ett aktivt lyssnande och tal och samtidigt respektera andra. En finländare tänker djupt innan han uttrycker sig i ett viktigt ämne", förklarade Berry.

Finländare bör vara
 medvetna om den positiva sidan av tystnaden och även förklara det för människor från andra kulturer, anser Berry.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar