onsdag 21 januari 2015

Stress...

Det är länge sedan jag skrev senast. Anledningen är att jag blivit sjuk, sjuk av stress och behövt en längre tid för vila och återhämtning.


Hösten 2014 drog EU-ländernas storsatsning mot stress i arbetslivet i gång. 
Arbetsmiljöverket i Sverige kommer att inspektera och ställa krav ute på arbetsplatserna, säger Britt-Marie Henriksson som är projektledare för den svenska delen av EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser förebygger stress 2014-2015”.
Stress kallas,med all rätt, vår tids folksjukdom och över 70 % av sjukskrivningarna idag kan härledas till stressrelaterade problem. Att förebygga följderna av arbetsrelaterad stress är bättre än att reagera på dem efter att de väl uppstått. 

Effektiva åtgärder för att förebygga arbetsrelaterad stress är bl.a.

 • att ge arbetstagarna tillräcklig tid att utföra sina arbetsuppgifter,
 • att ge tydliga arbetsbeskrivningar,
 • att belöna arbetstagare för goda insatser,
 • att se till att arbetstagarna kan lämna klagomål och att ta dessa på allvar,
 • att ge arbetstagarna kontroll över sitt arbete,
 • att minimera de fysiska riskerna,
 • att låta arbetstagarna delta i beslut som påverkar dem,
 • att anpassa arbetsbelastningar efter varje arbetstagares kunskaper och resurser,
 • att utforma uppgifterna så att de blir stimulerande,
 • att tydligt definiera arbetsroller och uppgifter,
 • att ge möjlighet till social interaktion, och
 • att undvika otydlighet när det gäller arbetssäkerhet och karriärutveckling.
Källa: www.osha.europa.eu/sv

Hur ser det ut på din arbetsplats?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar