söndag 2 november 2014

Samla ny kraft i höstmörkret...

Slutkörd på jobbet? Ta en promenad i skogen. Om man drabbats av stressymptom blir man lugnare, gladare och mer klartänkt av att vistas i naturen.

Promenad och annan rörelse är det effektivaste, enklaste och billigaste sättet att ta hand om sig själv.

Den psykiska ohälsan, såsom ångest, oro, depression och utmattning, ökar och besvären är ofta långvariga. 
Det finns få behandlingsmetoder, men däremot visar det sig att naturen har goda resultat på friska stressade personer, bara genom att få se på naturbilder, säger Elisabet Sonntag-Öström, En av forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet, .
I en första pilotstudie inför en större studie har hon följt deltagare som samtliga varit sjukskrivna för utmattningssymtom för att testa om man kan få återhämtning vid utmattningssymtom. De har tillbringat två timmar på egen hand i skogen, under två tillfällen i veckan under 11 veckor. Något som upplevdes som svårt till en början men som senare blev bättre. Till slut började de längta ut i skogen.

Det finns en stark koppling mellan hälsa och hur mycket grönt vi omger oss med. Enligt en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp är till och med utsikten är viktig. 

Den som har möjlighet att titta ut på gröna träd på jobbet mår bättre.

Positiva hälsoeffekter av naturen:


  • Minskad stress.
  • Mindre aggression.
  • Blodtryck och puls sjunker.
  • Positiva tankar ökar.
  • Kreativiteten ökar (även av krukväxter på kontoret).
  • Koncentrationen blir bättre.
  • Kroppslig smärta minskar.
  • Sömnen påverkas positivt.

Källa: Elisabet Sonntag-Öström.
Fakta: Studien heter “Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress-related exhaustion”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar