torsdag 3 maj 2012

Att våga...
Att Våga synas 
  • är av avgörande betydelse för att nå framgång
  • innebär främst att på ett kraftfullt och engagerande sätt synas hos just de människor man vill kommunicera med
  • är också att våga stå för någonting

”Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv.”
~Sören Kierkegaard1 kommentar: